Program strany 

Činnost samosprávy a státní správy

 • Průhledné propojení politických a ekonomických zájmů města.
 • Transparentnost při prodeji městského majetku
 • Otevřený úřad pro občany
 • Větší zaměření na možnosti využití dotačních výzev a financí z projektu

Podpora seniorů

 • Finanční podpora spolků a sdružení zaměřených na aktivizaci seniorů.
 • Zvýšená péče a podpora osamělých seniorů tak, aby se předešlo jejich sociální izolaci.

Ochrana přírody

 • Revitalizace zeleně ve městě.
 • podpora vzniku CHKO Krušné hory.
 • Ochrana Přírodního parku Loučenská hornatina v územním plánu.

Bezpečnost a čisto v ulicích

 • Založení Městské policie pro město Lom a Loučnou
 • Svoz odpadu za fixní poplatek bez dalšího navyšování ceny

Podpora rodin s dětmi

 • Podpora rodin s dětmi finančním příspěvkem na stravné v mateřské škole.
 • Zajištění výjezdů dětí do školy v přírodě.
 • Zajištění příměstských táborů pro děti v době školních prázdnin.
 • Pořádání akcí pro děti i celé rodiny se zaměřením na aktivizačně-vzdělávací činnosti.

Služby občanům

 • Zajištění zdravotní péče pro občany Lomu a Loučné
 • Zajištění instalace bankomatu pro občany Lomu a Loučné

Vzdělávání, kultura, výchova a sport pro aktivní občany

 • Navrácení Kulturnímu domu jeho důležité společenské postavení v životě města.
 • Pořádání pravidelných společenských a sportovních akcí pro širší veřejnost.
 • Pořádání tradiční Lomské poutě.
 • Vytvoření většího počtu oddychových zón a dětských hřišť.

Hipoterapie

 • Hiporehabilitace na Dlouhé Louce
 • Aktivizační programy pro děti u koní v krásné přírodě Krušných hor
 • Příměstské tábory s koňmi
 • AgroturistikaVzdělávání, kultura, výchova a sport pro děti a aktivní občany 

Plánujeme obnovit kdysi vyhlášené plesy, zábavy a další společenské akce

 • Zajistíme taneční kurzy pro začátečníky i pro pokročilé
 • Budeme pravidelně zvát divadelní soubory, herce, zpěváky a zajímavé osobnosti

Všem věkovým skupinám pro jejich zdraví a dobrou náladu zajistíme relaxační cvičení a jógu.

Dětem a mládeži nabídneme:

 • Jógu pro děti od 5 let
 • Taneční kroužek pro děti, mažoretky
 • Dětské zábavné akce - karnevaly, divadelní představení, tematické diskotéky
 • Taneční kurzy pro mládež

Navrácení Kulturnímu domu jeho důležité společenské postavení v životě města

Kulturní dům v Lomu patří již dlouhá léta k důležitým centrům společenského dění ve městě. Snad každý občan města má na Kulturní dům nějaké osobní vzpomínky. Mohla by to být například vzpomínka na reprezentativní Lomské plesy, které byly vyhlášené po celém Mostecku. Býval jedním ze symbolů města...V posledních letech se však využívá velmi málo. Na jeho bývalý význam a slávu se téměř zapomnělo. Proto považujeme "oživení" Kulturního domu za jeden z nejdůležitějších úkolů v příštím období. 

Chybí vám tradiční Lomská pouť?

Nám určitě ano. Skvělá zábava, adrenalin, maringotky, cukrová vata, ale i setkávání se sousedy a přáteli. To vše je součástí pouti. 

My vám ji všem vrátíme.

Pořádání společenských a sportovních akcí pro širší veřejnost

Už delší dobu si všímáme, že naše město se stává pouze tranzitním. Lidé ním pouze projíždějí, nemají důvod zde zastavit. Nenabízíme prohlídku žádné zajímavé památky ani nemáme pravidelné oblíbené trhy ani nemáme krásné a zajímavé náměstí. Místní lidé odjíždějí z města za sportem, zábavou či na dobrou večeři do okolních měst. A to je přece škoda.

Tak jsme se zamysleli. Abychom vrátili zábavu pro lidi zpět do našeho města, bude potřeba něco jiného, zajímavého, co by zaujalo všechny věkové kategorie.

Bylo by to místo pro setkávání, sportování, relaxování, byl by to cíl procházek i oblíbená zastávka pro cyklisty. A takové místo jsme našli.

Využití vodní plochy Oprám

Naším plánem je upravit a přizpůsobit břehy a pozemek u Oprámu, který náleží městu Lom. Bude nutné terénními úpravami přizpůsobit tento venkovní prostor tak, aby splňoval veškeré legislativní požadavky a přitom, aby se zachovala místní zeleň. Vybavíme plochy různými doplňujícími prvky, např. dřevěnými moly, lavičkami, osvětlením. Vytvoříme místo, které mohou využívat občané Lomu a Loučné k odpočinku, zábavě i aktivnímu využití volného času.

Budeme se tam setkávat při pořádání Dětského dne, Pálení čarodějnic, oslavách Vánoc či Velikonoc nebo na zcela nových akcích. Financování zajistíme z projektu či grantu.

Vytvoření většího počtu oddychových zón a dětských hřišť

V současné době jsou v Lomu a Loučné dvě dětská hřiště. Hřiště v Dolním Lomu je neútulné, v létě se tam nedá ukrýt před sluncem a maminky s kočárky mají problém, aby na něj vjely.

Náš cíl je zachovat a zútulnit stávající dětská hřiště. Nově bychom dětskou a oddychovou zónu pro mládež vytvořili na ploše za Obecním úřadem. Právě v tomto umístění zóny vidíme velké výhody. Možnost využití elektřiny z úřadu pro atrakce, automat s občerstvením/nápoji, možnost osvětlení plochy při večerních akcích. Výhodou je i možnost bezproblémového zaparkování aut pro rodiče dětí, které zónu budou využívat. Zóna bude doplněná pískovištěm a interaktivními herními prvky, lavičkami, odkládacími plochami. 

Ochrana přírody

Revitalizace zeleně

Jedním z cílů naší strany je zlepšení životního prostředí v našem městě a jeho okolí.

Proto bychom rádi během volebního období vysázeli 3.700 listnatých stromů za každého občana našeho města, ať na veřejném prostranství nebo pozemcích občanů v katastrálním území města.

Přispějeme tím k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Chtěli bychom do našeho záměru zapojit co nejvíce občanů Lomu, Loučné i Dlouhé Louky.

Společně stromy zasadíme a označíme štítkem se jménem pečovatele, aby i v budoucnu zůstala adresná vzpomínka na občany města, kteří se podíleli na revitalizace zeleně.

Ochrana Přírodního parku Loučenská hornatina v územním plánu

Vznik CHKO Krušné hory je projekt, který potřebuje k uskutečnění čas. Proto se současně zaměříme, na sice menší cíl, ale za to všem Lomákům bližším. Budeme s vaší pomocí podporovat ochranu Přírodního parku Loučenská hornatina, který se z části nachází v katastrálním území našeho města. Pokud bychom k této výzvě přistupovali laxně, v blízké budoucnosti by se mohla tato část Krušných hor stát dalším Disneylandem po vzoru Dolní Moravy. Nechceme kupčit s pozemky za účelem vlastního prospěchu, abychom zničili jedinečnost tohoto území.

Slibujeme vám, že nebudeme měnit územní plán v této lokalitě na rekreační oblasti a uděláme vše, aby tohoto nemohl dosáhnout ani nikdo jiný. 

Podpora CHKO Krušné hory

Dalším důležitým "zeleným cílem" je pro naši stranu zapojení do aktivit podporujících vznik Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

Proč? Krušky jsou jediné hory na území České republiky, kde není vyhlášeno CHKO!!!

Prvním důvodem pro podporu vzniku CHKO jsou stále častější žádosti investorů o výstavbu solárních a větrných elektráren na různých místech Krušných hor.

Jsme samozřejmě pro získávání energie z obnovitelných zdrojů, ale Ústecký i Karlovarský kraj disponují mnoha revitalizovanými územími po těžbě uhlí, která jsou pro takovéto investiční záměry vhodnější než zmíněné elektrárny, devastující krajinu.

Druhým důvodem je tlak developerských firem na jednotlivé obce a města v katastrálním území Krušných hor, aby v územních plánech podporovaly zástavbu horský luk a pastvin, kde se hojně vyskytují chráněné i endemické rostliny a živočichové. Taková zástavba by měla ve výsledku podobu satelitních rekreačních objektů a chráněné rostliny i živočichové by byli ve velkém ohrožení.

Budeme v Krušných horách rozvíjet a podporovat pěší i cykloturistiku, zimní sportovní aktivity, agroturistiku, ale především proto, aby se hory otevřely všem občanům, nikoliv pouze movitým jednotlivcům, kteří k horám a jejich ekosystému nemají žádný vztah. 

Podpora seniorů

Finanční podpora spolků a sdružení zaměřených na aktivní život seniorů

Rádi podpoříme spolky stávající nebo zcela nové, které při výběru činností a akcí budou respektovat přání a potřeby svých členů, a zároveň budou i aktivně nabízet kulturní a společenské vyžití i ostatním seniorům Lomu a Loučné.

Například výlety po zajímavých místech s lehkou turistikou, prohlídky památek.

Zapojení seniorů do běžného života města

Naším cílem v příštím období je, nabízet takové možnosti a aktivity, které by zaujaly seniory činorodé a sportovně založené, tak i ty seniory, kteří mají raději klidnější činnosti v příjemné atmosféře.

A ani pokud vám zdraví někdy nedovolí odcházet ze svých domovů, nemusíte zůstávat sami. Přijdeme za vámi domů, třeba jen tak si popovídat nebo pomoci s úředními věcmi. 

 Základem každé demokratické a vyspělé společnosti vždy bylo, nejenom podporovat mladší generace, ale i pečovat o ty, kteří již pro společnost velký kus práce vykonali a zaslouží si za to naši pozornost.

Naše strana na to nezapomíná.

Chceme seniorům zajistit možnost žít smysluplný život ve svém městě, s blízkými lidmi, přáteli, sousedy, s rodinou.., a to v souladu s jejich životním stylem.

Najděte si v naší nabídce aktivitu nebo podporu, přesně pro vás.

 • Cvičení pro seniory v tělocvičně školy
 • Předčítání přímo u vás doma (pracovnice za vámi přijde)
 • "Kavárnička" v knihovně (1x v týdnu posezení s přáteli a pozvanými hosty, zajímavé přednášky)
 • "Dílna pro šikovné ruce" (1x v týdnu tvoření výrobků z různých materiálů, např. pro výzdobu veřejných míst v Lomu a Loučné)
 • Zvýhodněné vstupné na běžné společenské akce v Lomu a Loučné (například ples, hudebních vystoupení aj.)
 • Předčítání v knihovně (můžeme vám pomoci s dopravou do knihovny)
 • Základní pomoc či rada při vyplňování úředních dokumentů nebo jednání s úřady.