Náš tým

Adam Renka (46)

Zakládající člen

"Žiji v Lomu od narození, a proto mi není lhostejné, jak dobře bude město v dalším období plnit svou roli dobrého hospodáře a neúplatného zástupce občanů."

Budu zajišťovat komunikaci s občany města a podporovat vznik potřebných služeb, za kterými nyní musí lidé dojíždět do okolních měst.

Libor Žemlička (45)

Zakládající člen

"Zaměřím se na zvýšení úrovně sportovního a turistického vyžití v našem městě a jeho okolí"

Budu se podílet na organizaci sportovních akcí, jak pro dospělé, tak pro ty nejmensí. Přispěji k zefektivnění čerpání dotačních výzev v oblasti sportu a turistiky.

Zdeněk Bureš (42)

Předseda strany

"Chci více zapojit obyvatele Lomu a Loučné do rozhodování o svém městě."

Budu se aktivně zapojovat do všech aktivit, vyplývajících z potřeb občanů. Zaměřím se na podporu a ochranu krajiny Krušných hor i podhůří, kterou musíme jako dědictví předat našim potomkům. 

Jaroslav Dlesk (30 let)

Zakládající člen

"Zasadím se především o lepší informovanost občanů o chodu města s využitím moderních informačních prostředků a sociálních sítí."

Budu zajišťovat komunikaci s občany města a podporovat vznik potřebných služeb, za kterými nyní musí lidé dojíždět do okolních měst.

Marcela Panitzová (57 let)

Člen

"Mým cílem je zvýšení úrovně rozvoje města v oblasti kulturního vyžití a vytváření nových možností aktivit pro rodiny s dětmi."

Prioritně se budu zaměřovat na rozvoj společenského dění ve městě a obnovení tradičních kulturních akcí. Nedílnou součástí mé práce bude podpora rodin s dětmi a podpora vzdělávacích i volnočasových institucí na území města Lom. 

Kateřina Schmiederová (51)

Člen

"Chci uplatnit své dlouholeté zkušenosti z oblasti sociálních služeb, zajímat se o základní práva a sociální potřeby skupin i jednotlivých občanů města."

Mojí prioritou bude zajišťovat podporu seniorům, lidem s handicapem a dalším lidem, kterým hrozí sociální vyloučení.

Josef Pašek (věk 47)

Člen

"Mým hlavním tématem bude transparentní správa hmotného majetku ve vlastnictví města."

Zaměřím se především na opravu městských komunikací, které denně využívají nejen občané našeho města, a pravidelnou údržbu a revitalizaci ostatního městského majetku. 
Iva Kroupová (49)

Člen

"S Lomem a jeho obyvateli jsem spojená již několik let, a to svým zaměstnáním. Mimo svou běžnou práci připravuji také podklady pro Sdružení nájemníků v Lomu, pomáhám lidem s řešením úředních záležitostí a vyplňováním úředních listin."

Budu se cíleně zaměřovat na kontrolu dodržování zákonných norem a postupů při řešení úředních záležitostí a jednáním s obyvateli Lomu.  


Myšlenka na vytvoření nové politické strany se spontánně zrodila v hlavách dvou Lomáků  na konci léta roku 2021. Měli chuť i potřebu vrátit demokratickou podstatu a slušnost do běžného života města i do jednání jeho oficiálních zástupců.
Již v říjnu stejného roku se konalo první neformální setkání všech zájemců o členství v nové straně, aby svými podpisy potvrdili začátek spolupráce, jejímž prvotním cílem bude účast v komunálních volbách v roce 2022.


O nás